Dění stránky www.zubnitechnik.cz je kompletně přesměrováno na Facebook skupinu Zubní technik. Do skupiny se dostanete kliknutím na tento odkaz: Facebook - Zubní technik. Členem této skupiny se stane pouze osoba, u které bude nějak patrno, že má vztah k oboru zubní technik, nebo je to obecně zdravotník.